Arijana Memić u sarajevskoj skupštini podnijela inicijativu za smjenu Sebije Izetbegović

Arijana Memić, zastupnica Naroda i pravde u Skupštini Kantona Sarajevo, predložila je smjenu menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) na čelu sa Sebijom Izetbegović.
Zastupnica Arijana Memić je u sklopu svoje inicijative predložila imenovanje vršitelja dužnosti generalnog direktora i privremenog rukovodstva do izbora novog menadžmenta KCUS-a.

Inicijativa je podnesena zbog, kako je kazala zastupnica Memić, neadekvatnog organiziranja zdravstvene zaštite stanovništva u uslovima pandemije, nepostojanja jasnih planova, loše kadrovske politike, neprestanog politiziranja zdravstva…

Sve to je, prema njenim riječima, rezultiralo različitim problemima i devijacijama u radu menadžmenta KCUS-a koji posljedično dovode do sve manjeg broja zdravstvenih usluga za stanovništvo.

Rezultat je, kako navodi, i niži nivo kvaliteta zdravstvenih usluga, zatvorenost klinika za pacijente, drastična neiskorištenost kapaciteta, loša koordinacija s ostalim nivoima zdravstvene zaštite…

Preuzeto sa klix.ba