Načelnik Ilidže migrantima odlučio podijeliti kartice telefonskih dopuna

Najveći broj migranata u Kantonu Sarajevo smješten je u dva prihvatna centra i to u kasarnama Ušivak i Blažuj. Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić u petak će migrantima u tim kampovima podijeliti donaciju.

Načelnik Senaid Memić uručit će donaciju u iznosu od 10.000KM, kartice telefonskih dopuna, migrantima koji su smješteni u migrantskom kampu u bivšoj kasarni Blažuj.

Katrice će se podijeliti u petak u 10 sati u migrantskom centru bivše kasarne Blažuj.

Preuzeto sa klix.ba