Čampara uputio inicijativu: Toplane da umanje cijene usluga centralnog grijanja

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara (NiP) uputio je inicijativu da se od KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentnih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava, izvrši umanjenje računa usluga centralnog grijanja za građane za navedeni mjesec, a sve u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom.

Kao obrazloženje je naveo sljedeće:

“Imajući u vidu činjenicu da su tokom mjeseca decembra 2022. godine, dnevne temperature spoljnog vazduha bile iznad prosjeka, što je rezultiralo manjim utroškom svih energenata za zagrijavanje svih objekata u Kantonu Sarajevo, resorno ministarstvo u saradnji sa KJKP Toplane potrebno je da osmisli modalitet koji će omogućiti umanjenje računa za domaćinstva, posebno iz razloga što je cijena grijanja za mjesec decembar već bila poskupljena, dok stvarnog utroška nije bilo zbog vremenskih uslova”, napisao je Čampara.

Preuzeto sa ba.n1info.com