Region

Krenula najezda poziva na vojne vježbe u Srbiji, bez poštede i samohrani očevi

Posljednjih sedmica na adrese građana Srbije, vojnih obveznika, učestalo stižu pozivi za vojne vežbe. Odazivanje je zakonska obaveza i ukoliko se izostanak ne opravda, slijede novčana ili zatvorska kazna. Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara (otprilike 167,5 do 837,5 KM) ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj rezervista koji se, bez opravdanog razloga ne odazove pozivu.

Slučaj samohranog oca koji je u vojnom odsjeku odbijen jer je navodno zakasnio sa molbom za odlaganje vježbe, otvorio je pitanje, zašto je odlazak na vojne vježbe toliko bitan, pa i ovaj otac koji jedini mora da brine o svojoj maloljetnoj kćerkici, mora da ide.

“Dobio sam poziv da se 4. septembra javim u kasarnu. U pozivu piše da ću morati da budem na vježbi deset dana. U mom slučaju je to praktično nemoguće, jer sam samohrani otac, i živim sam sa kćerkom. Kome da je ostavim dok tih dana budem bio na vježbi”, ispričao je za Nova.rs ovaj otac. Kaže da su mu rekli da će morati da se pojavi u kasarni, a onda će komandir da odluči da li će da napiše otpust.

“Neću ići sigurno. Platit ću kaznu. Kćerku ne ostavljam samu”, dodaje. Jednodnevne vojne vježbe su predviđene za septembar, dok će se višednevne vojne vježbe odvijati od 4. septembra do kraja oktobra. Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi Srbije, osobe iz rezervnog sastava mogu biti pozvane na vježbu najviše do 90 dana u toku jedne godine.

Vježba se prekida odnosno odlaže u slučajevima: bolesti, ako je član domaćinstva istovremeno na služenju vojnog roka, polaganja ispita, učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima, međunarodnim naučnim, istraživačkim i umjetničkim manifestacijama, usljed smrtnog slučaja ili teške bolesti u porodici, nepogode koja je dovela do teškog materijalnog položaja.

Zahtjev za odlaganje vježbe podnosi se teritorijalnom organu kod koje se osoba vodi u evidenciji u roku od osam dana od dana prijema poziva za vježbu.

Kako se navodi na stranici Ministarstva odbrane Srbije raspoređivanje u rezervnom sastavu vrši se u ratne komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, vojne jedinice i vojne ustanove Ministarstva odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedinice i organe civilne zaštite, organe, jedinice i službe osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja i državne organe, privredna društva, druga pravna lica i kod preduzetnika koji proizvode predmete, odnosno vrše usluge od posebnog značaja za odbranu zemlje.

Preuzeto sa n1info.ba