Vijesti iz BiH

Novo zaduženje Vlade RS: Dodik posuđuje novac od Orbana

Samo dva dana nakon što je na banjalučkoj berzi prodala petogodišnje obveznice za 130 miliona maraka, Vlada Republike Srpke je juče donijela dvije odluke o novim zaduženjima u ukupnom iznosu od 73,7 miliona maraka.

Rok otplate
Prvo zaduženje u iznosu od 58,7 miliona maraka ili 30 miliona eura će se realizovati kod Izvozno-uvozne banke Mađarske, piše Capital.ba.

Namjena kredita je obezbjeđivanje sredstava za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje dijela duga, a u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske – navodi se u odluci Vlade RS-a.

Rok otplate kredita je deset godina po fiksnoj kamatnoj stopi od pet posto godišnje. Glavnica i kamate će se plaćati godišnje, a već od 21. decembra ove godine treba da se vrati prvi dio.

U decembru prošle godine RS-a se kod iste banke zadužila za 110 miliona eura pod gotovo identičnim uslovima. Milioni od Viktora Orbana neće biti dovoljni, pa će se ponovo posegnuti za novcem domaćih banaka i fondova.

Vlada je na istoj sjednici usvojila odluku i o 63. emisiji petogodišnjih obveznica u vrijednosti 15 miliona KM. Investitorima će biti ponuđeno 15.000 obveznica pojedinačne vrijednosti 1.000 maraka.

Preliminarni podaci
Kamata je šest posto na godišnjem nivou, glavnica se isplaćuje godišnje u pet jednakih rata, gdje će svake godine biti vraćeno 20 posto od nominalnog iznosa.

Kamata se računa na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije – piše u odluci Vlade.

Inače, kada je ova godina u pitanju, entitet Republika Srpska je na berzi 13 puta pozajmljivala novac i povukla 685 miliona KM.

Preliminarni podaci, zaključno sa 31. julom ove godine pokazuju da je javni dug Republike Srpske 5,18 milijardi maraka odnosno 33,6 posto procijenjenog BDP-a za ovu godinu.

Zanimljiva tajnovitost
Ukupan dug RS iznosi 6,16 milijardi maraka i iznosi 39,9 posto procijenjenog BDP-a za 2023. godinu.

Capital piše i da je Vladi RS-a važno da se što prije zaduži, a to pokazuje i dinamika realizacije. Odluka o zaduženjima, usvojena na sjednici prekjučer, već u petak je osvanula u Službenom glasniku RS-a, a dan poslije stupa na snagu.

Osim brzine, zanimljiva je i tajnovitost. Odluke o zaduženjima nisu se našle u redovnom saopštenju za javnost koje nakon sjednica šalje Vlada Republike Srpske. Takođe, nisu bile najavljene ni predviđene u dnevnom redu koji je poslat novinarima prije same sjednice.

Preuzeto sa avaz.ba