Vijesti iz BiH

Ovo je novi saziv Vijeća ministara BiH

Potvrđivanje imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je jedina tačka dnevnog reda na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja je počela u Sarajevu. Sjednici su prisustvovala 42 poslanika. Imenovanje je potvrđeno sa 23 glasa za, 19 protiv i 0 suzdržanih.

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH dala je preporuku za potvrđivanje predloženih kandidata.

Novi saziv Vijeća ministara
Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto uputila je Predstavničkom domu državnog parlamenta na potvrđivanje Odluku o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara BiH, nakon što je iz Državne agencije za istrage i zaštitu i Centralne izborne komisije BiH zaprimila izvještaje o provjerama svih 19 kandidata – devet državnih ministara i 10 zamjenika ministara.

Ministri u novom sazivu Vijeća ministara BiH će biti: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova; Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora; Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; Davor Bunoza, ministar pravde; Edin Forto, ministar komunikacija i prometa; Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova; Nenad Nešić, ministar sigurnosti; Zukan Helez, ministar odbrane i Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice.

Budući zamjenici ministara su Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova, Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija i trezora, Ljiljana Lovrić, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Elvir Mahmuzić, zamjenik ministra pravde, Ognjen Janjić zamjenik ministra komunikacija i prometa. Marijana Mojić trebala bi biti zamjenica ministra civilnih poslova, Ivica Bošnjak zamjenik ministra sigurnosti, Aleksandar Goganović i Slaven Galić zamjenici ministra odbrane i Duška Jurišić zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Novoimenovani zamjenici
U skladu s ovom odlukom, zamjenici predsjedavajuće Vijeća ministara BiH bit će Zoran Tegeltija i Zukan Helez, budući ministri finansija i trezora, te odbrane.

Odluka o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara BiH stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja u Predstavničkom domu PSBiH.

Danom stupanja na snagu te odluke dosadašnjim članovima Vijeća ministara BiH i zamjenicima ministara u Vijeću ministara BiH prestaje mandat.

Preuzeto sa avaz.ba